El termini romandrà obert des del dia 2 fins als 12 de maig del 2017. Prèviament, divendres 28 d’abril, se celebrarà una jornada de portes obertes.

L’Escola Bressol Municipal (EBM) La Baldufa obre aquest mes de maig el termini de preinscripcions per al curs 2017/2018. Les sol·licituds es podran presentar del 2 al 12 de maig al centre educatiu i en horari de 09:30 h. a 13 h. i de 15 h. a 16:30 h. En tots els casos, el formulari de preinscripció ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa.

. De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació.

Per a més informació, podeu consultar l’espai d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Jornada de portes obertes

Prèviament a l’obertura del període de preinscripcions, l’EBM La Baldufa oferirà una jornada de portes obertes per a totes aquelles famílies interessades en inscriure els seus fills i filles al centre. La jornada tindrà lloc divendres 28 d’abril de les 17:15 h. a les 19 h.