Les sol·licituds es poden presentar del 18 de juny al 6 de juliol a la recepció de l’Ajuntament de Masquefa.

L’Ajuntament de Masquefa –a través de la Regidoria d’Educació– ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar de l’Escola Bressol Municipal (EBM) La Baldufa per al curs 2018-2019, integrada en el servei municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família de Masquefa.

Les sol·licituds es poden presentar del 18 de juny al 6 de juliol a la recepció del consistori (c/ Major, 93) en horari de dilluns a divendres, de 09 h. a 14 h.; i els dilluns, també de 17 h. a 19 h. En el moment de formalitzar la sol·licitud, a més, caldrà entregar tota la documentació necessària.

Qui pot demanar la beca?

Poden ser beneficiàries de l’ajut aquelles persones empadronades a Masquefa que siguin usuaris de l’EBM La Baldufa i que necessitin gaudir del servei de menjador per raó de les seves circumstàncies personals o familiars. Així, són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar de l’escola bressol:

. Estar matriculat a l’EBM La Baldufa.

. Estar empadronat a Masquefa o al nucli de La Beguda Alta.

. Presentar la sol·licitud en l’imprès corresponent i la documentació acreditativa en els terminis establerts de la convocatòria.

. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics.

. No tenir cap deute per qualsevol concepte amb el Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família i amb l’Ajuntament de Masquefa.

Descarrega’t les bases de la convocatòria