El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 (inclòs).

Ja està oberta la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió

  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 650€.

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450€.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 350€.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

On es poden presentar les sol·licituds?

  • Telemàticament en aquest enllaç (es necessita IdCAT mòbil).
  • Presencialment Al Consell Comarcal de l’Anoia amb cita prèvia (93 805 15 85).