Ja han sortit publicades al DOGC les convocatòries per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat, i per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a aquest any 2015.

Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari que es facilita a les dependències del Departament de Benestar Social i Família,(www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres) o a través d’Internet, al web del Departament (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis)

Per a qualsevol informació o dubte, podeu adreçar-vos a l’Edifici Cotxeria (Departament de Serveis Socials), al carrer Sant Pau, núm. 2, de Barcelona, de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia.

(Més informació sobre els ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat)

(Més informació sobre els ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar)

També us poden facilitar informació al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Masquefa, al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60).