Ja s’ha obert el període per inscriure’s al programa de termalisme del IMSERSO (Institut de Gent Gran i Serveis Socials) del 2014. Es tracta d’un servei complementari a les prestacions del sistema de la Seguretat Social que té com a objectiu facilitar a les persones grans que la necessitin l’assistència que es presta als balnearis.

Les persones interessades i que compleixin els requisits poden recollir l’imprès de la sol·licitud per apuntar-se al programa al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Masquefa –al CTC (avinguda Catalunya, 60). Una vegada omplerts, els impresos s’han de presentar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. Les oficines més properes són a Martorell (Plaça de les Cultures, s/n – 93 773 71 80) i a Igualada (Passeig de Verdaguer, 67 – 93 805 17 14)

El model de sol·licitud també es pot descarregar a la pàgina web de l’Imserso: www.imserso.es.

Període d’inscripció
Per als torns dels mesos de febrer fins a l’agost, tots dos inclosos:

-Amb prioritat en l’adjudicació de plaça: fins al 16 de gener de 2014.
-Per entrar en l’ordre que correspongui a la llista d’espera de places: fins al dia 16 de maig del 2013.

Per als torns dels mesos de setembre a desembre, tots dos inclosos:

-Amb prioritat en l’adjudicació de plaça: fins al 16 de maig de 2014.
-Per a incloure dins la “Llista d’Espera de Places”, per a cobrir les places que vagin quedant vacants per motius diversos: fins al 30 d’octubre.

Qui pot participar en el Programa?
Poden participar en el programa de termalisme els pensionistes del sistema de la Seguretat Social, pels conceptes de jubilació i invalidesa, en tot cas, i pel concepte de viduïtat o d’altres pensions només quan el sol·licitant hagi fet els seixanta anys d’edat.

Altres requisits per participar en el Programa són valdre’s per si mateix per a les activitats de la vida diària i no patir alteracions de comportament que impedeixin la convivència en un centre residencial ni malaltia infecciosa‐contagiosa.

El sol·licitant hi pot anar acompanyat del cònjuge, per al qual no s’exigeixen els requisits de pensió i edat.

Quins serveis ofereix el Programa?
El programa de Termalisme Social ofereix els serveis següents:

-Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles d’ús compartit.
-Tractaments termals bàsics, que inclouen la prescripció del tractament pel metge del balneari, la impartició del tractament termal que, en cada cas, hagi prescrit el metge i el seguiment mèdic posterior.
-Realització d’activitats d’animació.
-Pòlissa col·lectiva d’assegurança turística.

Hi ha dos torns de 12 dies (11 pernoctacions) i de 10 dies (9 pernoctacions).

(Més informació i descàrrega de les sol·licituds)