Des de final del mes de gener s’estan executant les obres de sanejament i urbanització dels carrers Font del Roure i Concepció i del passatge Magarola, al sector nord de Masquefa. L’actuació, que comportarà una important millora estètica i funcional d’aquesta zona, inclou diverses accions.

D’una banda, s’està instal·lant una nova xarxa de recollida de les aigües pluvials en tots tres vials, així com de recollida d’aigües residuals en el passatge Magarola.

D’altra banda, es reurbanitza el carrer Concepció -des del carrer Montserrat fins al carrer Font de Roure-, remodelant-ne la calçada i les voreres, que estaven en molt mal estat.

I, en tercer lloc, s’urbanitzen el passatge Magarola i el tram del carrer Font del Roure que transcorre davant de la plaça dels Jocs. Aquest dos vials, actualment de terra, es fan de nou. Al passatge Magarola s’hi habilita una plataforma única amb la calçada i les voreres al mateix nivell. I al carrer de la Font del Roure s’hi fa la calçada i unes voreres amples per facilitar el pas dels veïns i especialment les persones amb mobilitat reduïda. També la remodelació del carrer Concepció inclou fer la vorera del costat nord més ample.

Els treballs, que van a càrrec de l’empresa Obres i Serveis Roig, tenen un pressupost provisional de 455.172,38 euros (IVA inclòs). Es financen amb recursos propis de l’Ajuntament, les contribucions especials dels veïns i dues subvencions que s’han aconseguit de la Generalitat i la Diputació i que han permès rebaixar el cost a pagar per part dels propietaris.