S’obre el període d’entrega d’instàncies dels dies 9 a 16 de gener per a una plaça de tècnic/a de media ambient a l’ajuntament de Masquefa

Cal entregar a la recepció de l’ajuntament de Masquefa(Dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dijous de 17 a 19h):

  • Full d’instància
  • Currículum vitae
  • Fotocópia DNI
  • Títols acadèmics compulsats
  • Documentació mèrits alegats: nòmines, etc.

Es farà una entrevista personal i valoració de currículum als candidats/es

Més informació