Al passat Ple Municipal de 15 de novembre de 2005 es va aprovar l’Ordenança Cívica de Convivència Vilatana i Via Pública de Masquefa, l’ordenança ha estat publicada al BOP n. 13 de 16/01/06.
Aquesta ordenança vol establir el marc de relacions de l’Ajuntament de Masquefa i els ciutadans que, conjuntament, expressi i potenciï l’àmbit essencial de relacions humanes que és el poble. Per això l’Ordenança estableix drets i deures dels ciutadans en relació entre ells i en relació a la població, i també expressa el compromís de l’Ajuntament de Masquefa en el compliment de les competències des del convenciment de què assolir la millor qualitat de vida dels masquefins i masquefines és el compromís mutu.