Les escoles de Masquefa i La Beguda celebraran aquest mes de novembre les eleccions al Consell Escolar. Participar en les eleccions resulta de gran importància per al funcionament del centre, ja que el Consell Escolar és el màxim òrgan de govern de l’escola.
 
Entre d’altres funcions, s’encarrega d’elegir el director i conèixer la proposta d’equip directiu, participa en la resolució de conflictes disciplinaris, aprova i avalua el compliment del pressupost i revisa i actualitza el projecte educatiu del centre.
 
D’altres funcions dels Consells Escolars són aprovar el pla de curs i la memòria anual, reviar les normes del reglament de règim intern, vetllar per l’ús adequat i el manteniment de les instal·lacions i supervisar l’activitat general de l’escola.
 
Hi poden participar tots els pares i mares
Les eleccions es convoquen per renovar parcialment els membres dels Consells Escolars. Es tracta d’elegir els representants dels pares i les mares en aquest òrgan de govern. Poden participar i ser candidats tots els pares i mares o tutors legals dels nens i nenes.
 
Dates de les eleccions
Les eleccions als Consells Escolars dels centres educatius tindran lloc els següents dies:
 
CEIP El Turó
Dijous 27 de novembre, de 15 a 18 hores, a l’entrada de l’edifici de primària.
 
CEIP Font del Roure
Dijous 27 de novembre, de 15 a 18h.
 
CEIP Francesc Mata i Sanghés (La Beguda)
Dimecres 26 de novembre, a partir de les 5 de la tarda.
 
Eleccions també a les escoles bressol
També per a aquest mes de novembre estan convocades les eleccions als Consells de Participació de les escoles bressol del municipi. Els Consells de Participació són igualment el màxim òrgan de govern d’aquests centres educatius i tenen unes funcions molt similars.
 
Escola Bressol Municipal La Baldufa
Divendres 28 de novembre, de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
 
Eleccions a la SES
A la SES es faran votacions per escollir tant els representants dels alumnes (que a partir de secundària formen part del Consell Escolar) com els representants dels pares.
 
SES Masquefa
Dia 27 de novembre, elecció dels alumnes
Dia 1 de desembre, elecció dels pares