L’Ajuntament ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia Internacional del Medi Ambient, que se celebrarà el dissabte 5 de juny.

Mercat de les 4R

Una de les propostes serà l’original Mercat de les 4R. Amb el lema “A Masquefa reciclem, reutilitzem, recuperem i reduïm residus”, la iniciativa consistirà en un mercat de segona mà i d’intercanvi que s’ubicarà a la Plaça Josep Maria Vila ( Plaça de l’Estació ).

Des de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia es podran intercanviar i/o comprar-vendre, a preus econòmics, productes ja utilitzats. A més, les persones que vulguin vendre articles fets amb material reciclat, i al mateix temps ensenyar com ho fan, podran muntar tallers al mercat.

El mercat de les 4R vol promoure la reutilització d’objectes i aparells perquè no esdevinguin residus abans d’haver esgotat la seva vida útil i, així, reduir també la generació de deixalles.

L’objectiu és que tots prenguem consciència del valor dels objectes que ja no usem. Donar una segona vida als objectes usats que tenim a casa, i no llençar-los a les escombraries, afavoreix la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus.

L’aplicació de les 4R és una opció:
. Ecològica: minimitza l’impacte que els residus generen sobre el medi ambient.
. Educativa: mostra un ampli ventall de possibilitats que tenim a l’abat per contribuir a millorar el medi ambient.
. Sostenible: aplicant el concepte de les 4R disminuïm el consum de matèries primeres i contribuïm a desaccelerar l’explotació dels recursos naturals.
. Responsable: les 4R representen una actitud conscient i implicada amb el món.

Com es recupera un vehicle vell?
El 5 de juny els vilatans i vilatanes també podran veure com es recupera un vehicle un cop és ja massa vell. De 10.30h a 11.30h l’empresa Ferros Sáiz (polígon La Pedrosa, nau 8) organitzarà la projecció d’un àudiovisual, tallers i un recorregut per les instal•lacions, dotades de tecnologia d’última generació, per donar a conèixer el procés de recuperació d’un cotxe vell i la seva transcendència mediambiental.

Visita al CRARC i excursió
També pel Dia del Medi Ambient es faran una visita gratuïta al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils, de les 11 del matí a la 1 del migdia, i la sortida ‘Coneix el teu entorn’, a partir de les 5 de la tarda.

Inscripcions

Tant les persones interessades a instal•lar una parada al Mercat 4R, com les que vulguin assistir a la visita a Ferros Saiz o a la sortida ‘Coneix el teu entorn’ hauran d’omplir els fulls d’inscripció que trobaran a la web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) i a l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33). Les inscripcions es faran del 3 al 21 de maig.

Les entrades per al CRARC es lliuraran durant la visita a Ferros Saiz i a l’estand de l’Ajuntament al Mercat 4R.