En la darrera sessió de Ple ordinari, de 14 de novembre, es va aprovar el Pla Local de Transició Escola-Treball de Masquefa.

. Diagnosi TET
. Pla TET

L’ajuntament de Masquefa creu necessari desenvolupar un Pla Local de Transició Escola-Treball a Masquefa per garantir que els joves del municipi aconsegueixin una plena integració en la seva vida adulta com a vilatans i vilatanes de ple dret.

El Pla Local de Transició Escola-Treball de Masquefa és un programa orientat a crear una xarxa local i de territori que articuli els serveis, recursos, equipaments i actuacions dels agents que intervenen en els processos de transició dels joves i té com a objectiu final orientar, formar i acompanyar als joves en la construcció del seu projecte personal i professional, per a la seva inserció social i laboral.