Ahir, dia 17 d’octubre, en sessió de Ple ordinari es van aprovar els següents plans locals:

. Pla de participació ciutadana

L’ajuntament de Masquefa aposta per una democràcia participativa i vol aconseguir corresponsabilitzar a l’ajuntament i ciutadania en la presa de decisions respecte a les polítiques públiques.

El Pla de participació ciutadana té como a finalitat endegar actuacions que de manera conjunta, integral, sistemàtica i coordinada, pretenen, d’una banda, millorar l’organització municipal per fer-la més permeable a la participació ciutadana, i de l’altra, reforçar la capacitació de la ciutadania i de les seves organitzacions per promoure la seva implicació en la vida de la vila, mitjançant els canals i processos de participació adients.

. Pla de recepció i acollida dels nouvinguts a Masquefa (PRAM)

En els últims anys s’ha produït un augment considerable en la població de Masquefa. Aquest fet ha provocat un canvi en la realitat social del nostre municipi, i creiem que és important disposar d’un Pla de recepció i acollida als nouvinguts per assegurar la cohesió i la convivència vilatana.

El (PRAM) de Masquefa té com a finlitat aglutinar i coordinar totes les tasques i materials existents per l’adequada acollida i recepció als nouvinguts a Masquefa i dissenyar-ne de noves.