Tots aquells veïns que hagin de contactar amb les oficines municipals ho podran fer a través del correu electrònic.

Aquesta setmana es durà a terme a l’Ajuntament; en equipaments municipals com el CTC, el Casal de Joves, la Biblioteca Municipal; i a les dependències de Serveis Socials i Serveis Territorials, el desplegament d’una nova centraleta telefònica.

En aquest sentit, els treballs d’habilitació d’aquest nou servei podrien comportar una interrupció temporal del servei telefònic en aquestes oficines municipals durant la tarda del 10 de juny i al llarg de divendres dia 11.

Així, en cas que no es pugui contactar telefònicament amb les oficines municipals, els veïns que ho requereixin tenen a la seva disposició els següents correus electrònics:

  • Ajuntament: oav@masquefa.net
  • CTC: ctc@masquefa.net
  • Serveis Socials: serveissocials@masquefa.net
  • Serveis Territorials: urbanisme@masquefa.net
  • Casal Jove: joventut@masquefa.net i educacio@masquefa.net
  • Cultura i Biblioteca: cultura@masquefa.net