Educació infantil, primària i secundària obligatòria: del 21 de març al 3 d’abril
Llar d’infants: del 2 al 15 de maig

Només es pot presentar una sola sol·licitud, on hi constin els centres escollits per ordre de preferència, i aquesta s’ha de lliurar al centre que s’hagi triat com a primera opció.
Els impresos de preinscripció es poden passar a recollir pels centres escolars o imprimir-los des de la web.

http://www.xtec.es/ceip-elturo-masquefa/
http://www.xtec.cat/ceip-fontroure

http://www.gencat.net/educacio/centres/preins.htm