Ahir es va presentar el projecte de Pla i Reglament de Participació Ciutadana als membres del Consell de Participació i Convivència de Masquefa i a les entitats del municipi.

Els tècnics que van elaborar el Pla van presentar:
. El marc conceptual
. Els objectius del Pla
. El procés d’elaboració
. El calendari per fases
. La metodologia per l’elaboració del Pla
. Objectiu central del Pla
. Les línies estratègiques
. Les actuacions i propostes
. Els criteris metodològics
. La implementació, seguiment i avaluació
. El calendari  orientatiu

A continuació els participants van prioritzar  i debratre les línies estratégiques.

. Presentació del Pla
. Projecte de Pla
. Projecte de Reglament