El passat 8 de març, amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, es va aprofitar per fer la presentació pública del programa Dona‘t una oportunitat.

L’objectiu és reduir la taxa d’atur femení mitjançat la creació d’un conjunt d’activitats i serveis relacionats amb el transport, la conciliació de la vida familiar i laboral, els nous usos del temps, etc.

A l’acte van assistir una vintena de persones i va ser presentat per la Sra. M. Teresa Estruch i Mestres, alcaldessa de Masquefa, el Sr. Josep Duran i Gàlvez, regidor de Promoció Econòmica, i la Sra. Carolina Villanova, tècnica referent del programa Dona‘t una oportunitat.