Un centre obert per a joves, una important partida per ajudar a pagar l’IBI a aquelles persones que no poden assumir-ne el pagament i l’execució de noves propostes per reforçar el comerç local, són algunes de les principals iniciatives contemplades en el pressupost municipal per a l’any vinent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plenari va aprovar el passat 26 d’octubre un pressupost municipal per al 2017 que s’ha ajustat a la previsió d’ingressos de l’any vinent, que seransensiblement inferiors. Tot i així, s’incorporen nous serveis com el programa d’atenció a les famílies amb joves, estan previstes inversions destacades com la coberta de la piscina municipal i es reduirà el percentatge d’endeutament per sota els nivells del 2007.

Educació

L’Ajuntament aposta per l’Aula de Música la qual disposarà de més recursos per a prestar aquest servei musical i pedagògic a joves i adults del municipi. Al mateix temps, es posarà en marxa un espai socioeducatiu per a joves -entès com a centre obert- com a projecte pioner a la comarca, i es destinaran 30.000€ a beques per a joves que vulguin estudiar estudis post-obligatoris i tinguin dificultats per a fer front a les despeses que suposa.

Serveis Socials

L’àrea de serveis socials disposarà de més recursos i personal de cara a millorar la capacitat d’atendre i ajudar les persones amb més dificultats del municipi. També es donarà continuïtat i suport al nou Servei d’atenció a joves i famílies endegat recentment i es reserva una partida de 50.000€ per ajudar aquelles persones amb veritables problemes per a pagar l’Impost sobre Béns Immobles.

Promoció econòmica

La Regidoria de Promoció Econòmica disposarà de més recursos i apostarà per totes aquelles propostes que s’entenguin com a positives per a reforçar el comerç local, tal com s’ha fet aquest any amb el Primavera Shopping. Per tal de definir les actuacions es comptarà amb el criteri de l’Associació de Comerciants i Serveis de Masquefa.

Rebaixa del deute

"L’any 2007 l’Ajuntament es situava al voltant del 66% d’endeutament, a finals del 2017 estarem en el 63%. Aconseguir reduir el deute havent passat el període crisi i, sobretot, mantenint els serveis i el nivell d’inversions és un repte del qual n’estem molt contents basat en el rigor en la gestió dels recursos. Ara toca retornar l’esforç realitzat per part dels ciutadans aquests anys amb bones inversions i serveis mantenint la mateixa eficiència." Elena Fernández, regidora d’Hisenda i Planificació Econòmica.

Altres actuacions i inversions

– Adequació de diferents edificis municipals, instal·lacions de càmeres de vigilància, construcció de nínxols al cementiri…

– Col·locació de la coberta de la piscina municipal

– Millora de les instal·lacions de la piscina de l’Alzinar

– Inici del projecte de Centre de Dia. Habilitació de sis pisos amb serveis per a la gent gran.

– Finalització de la coberta de la pista del poliesportiu

– Execució de les accions en el marc del Pla de Millores de les Urbanitzacions, el Pla de Mobilitat i el Pla d’Asfaltat.

– Dotació d’una partida per a subvencionar la instal·lació d’ascensors i eliminar les barreres arquitectòniques

– Instal·lació d’un sistema de videovigilància a la via pública com a resultat de les converses efectuades amb la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA)