Masquefa acollirà el dissabte 13 de desembre la primera Marató de donació de sang, impulsada pel Banc de Sang i Teixits conjuntament amb l’Ajuntament i l’escola CEIP El Turó.
El Banc de Sang i Teixits promou diverses actuacions dirigides a fomentar les donacions de sang per aconseguir l’autosuficiència. Una de les activitats que es va iniciar l’abril del 2002 va ser la realització d’una campanya itinerant de Maratons de Donació de Sang, que es va començar fent en 12 poblacions catalanes durant el primer any. A dia d’avui cada vegada son més les poblacions de tot Catalunya que se sumen aquesta iniciativa.
 
Donacions durant 12 hores
Eldissabte 13 de desembre els masquefins i masquefines podran donar sang durant dotze hores ininterrompudes, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Les donacions es faran al CEIP El Turó.
La marató persegueix l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania dels greus problemes que s’originen quan manca sang i captar nous i noves donants.
 
Ludoteca i sortejos
La donació de sang es compaginarà amb una jornada festiva. Per animar a la participació, el consistori posarà el màxim de facilitats per donar l’oportunitat als vilatans i vilatanes de fer aquest gest solidari, com per exemple l’habilitació d’una ludoteca per als infants. També se sortejaran entre els donants cinc packs de dues entrades per anar al teatre el mes de gener. A més, se sortejaran joguines per als infants que facin ús de la ludoteca mentre els pares i mares donen sang.
 
Crida a la participació
Per donar sang a la marató només cal tenir més de 18 anys i pesar 50 kilos o més, i no cal anar en dejú. Els responsables de la marató fan una crida a la participació de tothom, ja que s’està treballant amb l’objectiu de batre un rècord de participació, la qual cosa només es pot aconseguir amb la implicació de tota la societat de Masquefa.
 
El Banc de Sang i Teixits està portant a terme una campanya especial de tardor, en què participen els punts fixos dels hospitals de referència, les unitats mòbils, les universitats i les empreses, en resposta a la necessitat d’elevar el nombre de donacions necessari per poder fer front a l’alta demanda de sang en aquests moments.
 
L’ objectiu és restablirels nivells dereserves sanguínies per garantir una medicina de qualitat. Es poden consultar els detalls dels bancs fixos i de les campanyes itinerants a través de la pàgina web: www.bancsang.net.
 
Per respondre a les necessitats sanguínies de Catalunya durant l’any 2008, es preveu que es necessitarà recollir 286.000 donacions de sang durant tot l’any. Pel que fa al subministrament, en el primer semestre de 2008 s’han servit 137.399 concentrats d’hematies, 15.669concentrats de plaquetes i 22.942unitats de plasma. A més s’han destinat 30.192litres de plasma per a la fabricació de medicaments amb múltiples aplicacions terapèutiques anomenats hemoderivats.
 
Únic banc de sang
El Banc de Sang i Teixitsés actualment l’únic banc de sang de Catalunya, resultat d’unir tots els bancs del territori per fer front a l’increment dels requeriments tècnics i de seguretat. A més de promocionar la donació en les unitats mòbils, el BSTés el responsable integral dels serveis de transfusió d’11 hospitals de la Xarxa Pública Catalana i d’assumir el compromís de ser el centre de referència en la resolució de consultes transfussionals per als serveis que en aquesta matèria tenen tots els hospitals i clíniques de Catalunya.
 
Objectius hemodonació
El Banc de Sang i Teixits subministra a tots els hospitals i clíniques de Catalunya els productes sanguinis que manquen per atendre les necessitats que poden sorgir en gairebé 15.000 llits hospitalaris.
L’objectiu de l’hemodonació és disposar dels productes sanguinis necessaris, 1000 cada dia, com a mínim, per donar assistència a tots els hospitals de Catalunya. 
El BSTcompta actualment amb 11 centres de donació propis en els hospitals de referència de les poblacions catalanes.
 
Municipis amb Maratons
La flota d’equips mòbils realitza unes 80 campanyes a la setmana i periòdicament es realitzen campanyes de Maratons arreu de Catalunya, com és el cas de la que es farà a Masquefa. També s’organitzen maratons per promoure la donació de sang des d’una gran flexibilitat horària i un important desplegament de serveis.
Diàriament el Banc de Sang i Teixits distribueix 1000 productes sanguinis als hospitals públics i privats de Catalunya.
Cada any, gràcies a la transfusió sanguínia, se salven moltes vides
Les donacions fan que els bancs de sang puguin obtenir els components necessaris (glòbuls vermells, plaquetes i plasma, entre d’altres) per al tractament de moltes malalties.