En el darrer ple ordinari del 13 de febrer, es va aprovar el Programa Dona‘t una oportunitat.

Estudi diagnòstic: Situació sociolaboral de les dones de Masquefa

Programa Dona’t una oportunitat

L’objectiu que es preten aconseguir amb aquest programa és augmentar les possibilitats d’inserció de les dones del municipi a partir del desenvolupament d’una xarxa de recursos: serveis de conciliació entre la vida personal, familiar i laboral, nous usos del temps, orientació en la recerca de feina, transport compartit, etc.

Cal destacar el caràcter participatiu del programa Dona‘t una oportunitat degut a la implicació de les pròpies dones, les empreses i els i les professionals, tant en la fase de disseny com en la de desenvolupament. A totes les persones que l’han fet possible, moltes gràcies.