Des del 15 de març i fins al 15 d’octubre està prohibit fer qualsevol mena de foc a zones forestals, d’acord amb el decret aprovat pel Govern de la Generalitat per evitar incendis forestals. Aquesta prohibició inclou també els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 metres que els envolta.
 
Especialment no es poden cremar restes de poda, d’aprofitament forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins les àrees recreatives i en parcel·les d’urbanitzacions es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
 
L’Ajuntament ha fet un ban que recull totes les prohibicions previstes en el decret. Podeu consultar el ban íntegre a www.masquefa.cat i a les cartelleres municipals.