Tota la informació sobre l’ACTIC es pot consultar en aquest enllaç. A més, també podeu contactar amb el CTC enviant un correu electrònic a l’adreça ctc@masquefa.net o trucant al telèfon 93 772 78 28.

El Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa és un dels centres col·laboradors ACTIC -la certificació acreditativa de la competència digital– i, com a tal, ofereix habitualment cursos telemàtics de preparació per a la prova ACTIC. A més, com a centre acreditat, també acull els exàmens per a aquesta acreditació.

En aquest sentit, el CTC s’ha consolidat arreu del territori com un dels principals punts on poder dur a terme aquests cursos i proves al llarg de l’any. I és que, sense anar més lluny, el 2022 un total de 534 persones van fer les proves ACTIC al CTC: 145, pel nivell bàsic; 310, pel nivell mitjà; i 79, pel nivell avançat. A més, fins a 37 persones van realitzar el curs de preparació telemàtic a la prova de nivell mitjà.

Per a què serveix l’ACTIC?

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge o l’obtenció d’una certificació professional.

Per a més informació sobre competències, procediments, proves d’avaluació i materials de difusió, la Generalitat de Catalunya facilita aquest espai web.