L’Ajuntament recorda que cal posar-se en contacte directament amb la Policia Local indiciant la localització i una descripció de l’animal.

La Policial Local centralitza al municipi de Masquefa el protocol d’actuació en els casos de gossos abandonats a la via pública. En aquest sentit, es recorda que qualsevol persona que trobi un animal en condició d’abandonament, desorientat i/o perdut, cal que segueixi les següents instruccions:

. Primer, no atrapar els gossos per una qüestió de seguretat. En aquest sentit, el responsable dels danys que l’animal pugui ocasionar seria de la persona/es que l’han atrapat.

. Per tot plegat, cal posar-se en contacte directament amb la Policia Local indicant el lloc on ha estat localitzat el gos, així com una descripció de l’animal.

Un cop rebuda l’alerta, el cos policial valorarà la situació i emetrà un avís a l’empresa contractada per a la recollida d’animals abandonats o perduts a la via pública. Aquesta procedirà a la captura de l’animal i al seu trasllat a les instal·lacions corresponents; on es comprovarà si el gos porta xip. En cas que aquest en disposi, el localitzarà el propietari perquè reculli l’animal previ pagament de les taxes estipulades.

Mentrestant, en el cas d’animals sense xip identificatiu, aquests seran sotmesos a una desparasitació; i, en cas que procedeixi, a una esterilització. Transcorreguts 20 dies des de la seva captura, si ningú en reclama la propietat seran donats en adopció.