L’Ajuntament de Masquefa facilita algunes recomanacions als veïns i veïnes que han patit desperfectes en els seus béns (habitatges, cotxes…) a conseqüència del temporal de vent de dissabte i també per als qui es veuen afectats per talls en els subministrament de llum, aigua o telèfon.
 
Aquestes recomanacions poden ser de gran utilitat a l’hora de fer les pertinents reclamacions o d’aconseguir el restabliment dels serveis afectats. L’Ajuntament també posa a disposició dels veïns i veïnes un formulari per a comunicar sinistres a les entitats asseguradora. 
 
 
 
 
Per atendre les reclamacions les entitats asseguradores sol·liciten un certificat amb la velocitat amb què el vent va bufar al municipi (110,2 km/h en el cas de Masquefa). Aquest certificat s’ha de recollir a les dependències de l’Ajuntament.
 
L’Ajuntament també ha emprès una altra mesura: les autoritzacions per a les reparacions dels danys causats pel temporal de vent en els habitatges no tindran cap repercusió tributària.