Amb l’objectiu de garantir una revetlla segura i vetllar per la seguretat de les persones i dels béns públics i privats, l’Ajuntament de Masquefa recorda a tots els veïns que és d’obligat compliment la normativa referent a la Nit de Sant Joan. En aquest enllaç podeu consultar totes les recomanacions i normes vigents.

Des del consistori, a més, es recorda que queda totalment prohibit llençar coets a les zones properes al bosc. L’Ajuntament comunica que es poden encendre fogueres sempre que es compleixin les següents mesures de seguretat:

 • No fer fogueres enlloc sense tenir l’autorització corresponent.
 • No fer la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació ni de cotxes. Mai sobretot, vigilar el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
 • Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals, tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, i a la franja de menys de 500 metres de massa forestal que els envolta. Ni en aglomeracions de persones. S’entén per terrenys forestals:
  • Els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes.
  • Els erms situats en els límits dels boscos, que siguin necessaris per a la protecció d’aquests.
  • Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.
 • Totes les fogueres requereixen vistiplau de l’ajuntament i permís de foc del DACC, si aquestes estan a menys de 500 m de terrenys forestal.
 • Si la foguera es fa en un solar, abans cal deixar-lo net de bardisses o de materials inflamables.
 • Si la foguera es fa al carrer, s’ha de procurar que hi hagi obert un pas per als vehicles d’urgència. I per no fer malbé el paviment, posar terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d’asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l’Ajuntament demanant llicència d’ocupació de la via pública.
 • No fer la foguera a prop d’un envàs pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.
 • En el lloc de la foguera cal que hi hagi una persona responsable major d’edat, perquè es compleixin totes les normes de seguretat.
 • Cal mantenir una zona de seguretat de 5 metres de radi al voltant de les fogueres neta de vegetació i altres materials.

Per als veïns i comerciants

 • Els edificis veïns han de tenir les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
 • Cal plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
 • Respectar la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats.
 • No s’ha de permetre, està prohibit saltar damunt les brases.
 • Es necessita un permís: s’ha de comunicar a l’ajuntament la situació de les fogueres.
 • Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència. No tallis el tros final de les traques, poden explotar amb violència.
 • No fiquis mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt de mal.

Persones amb hipersensibilitat al soroll

 • Hi ha persones a les qui el so estrident dels petards els hi pot provocar malestar com algunes persones amb trastorns mentals, del col·lectiu autista, persones altament sensibles, infants, gent gran…
 • Si tens hipersensibilitat al soroll, utilitza auriculars de cancel·lació de soroll, ja que rebaixaran el so dels petards i reduiran el malestar.

Els materials

 • Anar molt amb compte amb el que es crema. El material que s’ha de cremar a les fogueres han de ser coses que deixin brasa sobretot de fusta. Mai s’han de cremar papers ni teixits, ja que el vent els podria
 • No es poden llençar bidons, llaunes ni esprais a la foguera, perquè poden explotar. Ni pneumàtics, matalassos, ni plàstics, a causa dels seus efectes contaminants.
 • Queda prohibit per part de les empreses l’aportació de fusta a les fogueres.
 • S’ha de procurar fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi afegint a poc a poc.
 • S’ha d’encendre la foguera per diferents focus, amb paper, palla, etc. No es pot fer servir mai benzina ni qualsevol líquid inflamable, ja que la deflagració que provoquen podria encendre els vestits de la gent.
 • Les fogueres només es poden encendre a partir de les 22.00 h del vespre dels dies 23 i 28 de juny i poden romandre enceses fins a les 2.00 h de la matinada.

Apagament de la foguera

 • Cal tenir disponible en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d’aigua, mànegues, extintor, etc.).
 • Cal apagar les brases amb aigua un cop acabada l’activitat i vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida, ruixant el caliu perquè no hi pugui haver accidents.

L’Ajuntament pot acordar que no s’encenguin fogueres per motius de medi ambient climàtics o per no complir-se les esmentades mesures de seguretat. En aquest últim cas, l’Ajuntament pot apagar i retirar els materials o bé ordenar a l’organitzador que ho faci.

Per a qualsevol eventualitat o urgència, cal posar-se en contacte amb la Policia Local (93 772 60 25) o a través del 112, telèfon d’emergències dels Bombers  de la Generalitat de Catalunya. El no compliment de les previsions d’aquest BAN serà sancionat de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.