L’Ajuntament fa una crida als veïns a complir amb la normativa vigent per a gaudir d’una festa segura.

Amb l’objectiu de garantir una revetlla de Sant Joan segura i vetllar per la seguretat de les persones i dels béns públics i privats, l’Ajuntament de Masquefa recorda que és d’obligat compliment la següent normativa:

 • Queda prohibit llençar coets a les zones properes al bosc.
 • Es poden encendre fogueres sempre que es compleixin les següents mesures de seguretat:
  • No s’ha de situar la foguera a prop d’arbres ni a menys de 15 m de la façana de cap edificació ni de cotxes, i mai sota línies elèctriques, telefòniques, etc.
  • Està prohibit fer foc en terrenys forestals i al voltant d’una franja de 500 m. S’entén per terrenys forestals:
   • Els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes.
   • Els erms situats en els límits dels boscos, que siguin necessaris per a la protecció d’aquests.
   • Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.
  • Si la foguera es fa en un solar, abans cal deixar-lo net de bardisses o de materials inflamables.
  • Si la foguera es fa al carrer, per no fer malbé el paviment, cal posar-hi terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix) i s’ha de deixar un pas per als vehicles d’urgència. A més, cal demanar llicència d’ocupació de la via pública.
  • No es pot fer la foguera a prop d’un envàs pluvial, ja que la dilatació provocada per el calor podria enderrocar-lo.
  • En el lloc de la foguera cal que hi hagi una persona responsable major d’edat, perquè es compleixin totes les normes de seguretat.
  • Cal mantenir un zona de seguretat de 5 metres de radi al voltant de les fogueres neta de vegetació i altres materials.
  • El material que s’ha de cremar a les fogueres ha de deixar brasa i ha de ser de fusta. Mai s’han de cremar papers ni teixits, ja que el vent els podria enlairar. No es poden llençar bidons, llaunes ni esprais a la foguera, perquè poden explotar, ni pneumàtics, matalassos ni plàstics, a causa dels seus efectes contaminants.
  • Queda prohibit per part de les empreses l’aportació de fusta a les fogueres.
  • S’ha de procurar fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi afegint a poc a poc.
  • S’ha d’encendre la foguera per diferents focus, amb paper, palla, etc. No es pot fer servir mai benzina ni qualsevol líquid inflamable, ja que la deflagració que provoquen podria encendre els vestits de la gent.
  • Les fogueres només es poden encendre a partir de les 10 de la nit dels dies 23 i 28 de juny i poden romandre enceses fins a les 2 hores de la matinada.
  • Cal tenir disponible en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d’aigua, mànegues, extintor, etc.).
  • Cal apagar les brases amb aigua un cop acabada l’activitat i vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida, ruixant el caliu perquè no hi hagi cap risc d’accidents.
  • Els edificis veïns han de tenir les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
  • Cal plegar els tendals que hi hagi a les terrasses.
  • Està prohibit saltar damunt les brases.
 • La persona o l’entitat organitzadora ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament una sol·licitud en la qual comuniqui l’encesa de la foguera i el lloc on estigui situada, així com el compliment de les anteriors mesures de seguretat. En el cas que la foguera s’hagi d’encendre a la via o en un espai públic cal demanar, en la mateixa sol·licitud, la llicència d’ocupació de la via o de l’espai públic.
 • L’Ajuntament pot acordar que no s’encenguin fogueres per motius climàtics o per no complir-se les esmentades mesures de seguretat. En aquest últim cas, l’Ajuntament pot apagar i retirar els materials o bé ordenar a l’organitzador que ho faci.
 • Per a qualsevol eventualitat, cal posar-se en contacte amb la Policia Local (al número de telèfon 93 772 60 25) o amb els Bombers (al número 112).
 • El no compliment de les previsions d’aquest Ban serà sancionat de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Finalment, des de l’Ajuntament es recomana a tota la població seguir els consells d’autoprotecció i prevenció que trobareu en aquest enllaç per tal de gaudir d’una revetlla de Sant Joan segura.