Superat l’equador del mandat, el govern municipal ha introduït alguns canvis en el cartipàs municipal amb l’objectiu de reforçar els serveis a les persones i fer realitat projectes prioritaris durant els dos anys vinents.

La novetat més destacada en aquesta remodelació és la creació d’una nova regidoria de la Gent Gran, amb la qual es podrà donar un nou impuls en l’atenció a aquest col·lectiu i al mateix temps activar dos equipaments que són clau. D’una banda, el nou Casal d’Avis (que ocuparà l’actual consultori mèdic una vegada entri en funcionament el nou CAP). I, d’altra banda, el nou Centre de Dia, que oferirà unes millors instal·lacions als usuaris. La regidora Laia Albiol és la titular d’aquesta nova cartera de la Gent Gran.

Paral·lelament, la creació de la regidoria de la Gent Gran també permet a Benestar Social –que fins ara s’ocupava de l’atenció al col·lectiu d’avis i àvies- centrar tots els seus esforços en una altra prioritat del govern municipal: l’atenció a les persones i famílies que pateixen més dificultats a conseqüència de la crisi. La regidora responsable de Benestar Social continua sent Brigit Blàzquez.

Aquest canvis han comportat també alguns reajustaments en les delegacions de regidors del govern, que es fan, a més, per impulsar algunes àrees estratègiques i millorar l’eficàcia de l’Ajuntament en la resposta a les demandes dels ciutadans.

Delegacions dels regidors
Amb la remodelació, les delegacions dels regidors del govern queden de la següent manera:

-Xavier Boquete Saiz: alcaldia

-Carles Ventura Costa: Primer tinent d’alcalde. Governació, Mobilitat i Turisme

-Enrique Gómez Milán: Segon tinent d’alcalde. Urbanisme, Obres i Serveis, Esports.

-Carles Mernissi Coarasa: Tercer tinent d’alcalde. Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Promoció Econòmica, Medi Ambient.

-Brigit Blàzquez Guàrdia: Quarta tinent d’alcalde. Educació, Benestar Social.

-Elena Fernández Fernández: Administració i Protocol, Hisenda, Sanitat

-Laia Albiol Arango: Cultura, Gent Gran

-Joan Carles Pérez Fornés: Participació Ciutadana i Comunicació, Joventut.