L’Ajuntament va aprovar en ple extraordinari les retribucions i indemnitzacions que rebran els càrrecs electes. La proposta de l’equip de govern s’ajusta a la nova realitat econòmica i representa un estalvi de fins a 40.000 euros (una reducció del 20%) respecte a les retribucions de l’any 2007, tot i que el govern té ara un regidor més. La reducció també representa un estalvi de 9.000 euros respecte al 2010, quan ja es van aplicar importants mesures d’estalvi.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern de CiU, les abstencions d’ERC i PP, i els vots contraris de la coalició Progrés Municipal-.Partit dels Socialistes-Avancem per Masquefa i de Força Masquefa.

El capítol de retribucions i indemnitzacions per al conjunt dels 13 regidors ( 8 al govern i 5 a l’oposició) puja a 144.000 euros anuals. Es tracta d’una xifra molt inferior als 440.000 euros anuals que recomana com a màxim la Federació Catalana de Municipis per a les localitats amb el mateix nombre d’habitants que Masquefa. Els càrrecs electes de Masquefa percebran el 32% del màxim fixat per la Federació.

Austerirat

Aquest estalvi de 40.000 euros respecte al 2007 es deu a la voluntat d’austeritat del govern i a l’aplicació d’una nova metodologia. Mentre en l’anterior mandat l’equip de govern tenia una regidora a dedicació exclusiva i dos a dedicació parcial, aquest mandat només una regidora, Elena Fernández, tindrà dedicació exclusiva, amb una retribució anual de 27.000 euros bruts, dividits en catorze pagues.

En canvi, l’alcalde i la resta de regidors no tindran dedicació, ni complerta ni parcial, i rebran indemnitzacions per assistències. Els càrrecs electes no cobraran si no assisteixen a les sessions dels òrgans col•legials. Una altra novetat és que, quan se celebri més d’una sessió el mateix dia, en cobraran només una. Fins ara es cobraven tantes sessions com se celebraven el mateix dia. Aquest mandat també s’ha eliminat el càrrec de confiança.

D’acord amb el règim d’indemnitzacions aprovat, els regidors percebran 150 euros per assistir als plens municipals, 300 l’alcalde, i 50 euros a les Comissions Informatives, 100 l’alcalde.

Per assistència a la Junta de Govern Local i per assistència a la Comissió de seguiment i assessorament a l’alcaldia s’estableix una indemnització de 150 euros per als regidors i 300 per a l’alcalde.

Per a la Junta de Portaveus (que reuneix el cap de cada grup municipal) de 50 euros per als regidors i de 100 per a l’alcalde.

Per assistència a la junta d’alcaldes de barri l’alcalde percebrà 300 euros.

I per assistència a altres òrgans col•legials els regidors rebran 150 euros i l’alcalde 300.

Els cinc grups municipals amb representació a l’Ajuntament percebran 85 euros per grup i 42,50 per regidor per assistència als plens municipals.