El Casal de Joves de Masquefa acollirà el dimarts 12 d’abril, a partir de 2/4 de 10 del matí, un plenari amb la participació dels tècnics, els dinamitzadors i els informadors de Joventut dels ajuntaments de la comarca de l’Anoia. En aquesta trobada els tècnics analitzaran les polítiques comarcals que s’han dut a terme en matèria de joventut durant els anys 2009 i 2010, alhora que proposaran nous projectes i actuacions per realitzar els anys 2011 i 2012.

Aquest plenari dóna continuïtat al Pla de Treball elaborat per a millorar la coordinació entre les accions que duen a terme el Consell Comarcal de l’Anoia i els diversos ajuntaments de la comarca en l’àmbit de joventut. A la vegada s’emmarca en el Pla Comarcal de Joventut per al període 2009-2012.

Els resultats i les propostes que es formulin en aquest plenari tècnic es debatran i s’avaluaran posteriorment en el plenari polític que tindrà lloc el dia 2 de maig, al Consell Comarcal de l’Anoia, amb la participació dels regidors de Joventut de la comarca.