Sabíeu que la Dirección General del Catastro ofereix a través de la seva oficina virtual la consulta de dades cadastrals (no protegides), així com la cartografia associada a les finques?

Podeu efectuar-ne aquestes consultes a través d’Internet en la següent adreça:

https://ovc.catastro.meh.es/CYCBienInmueble/OVCConsultaBI.htm