Fins al 26 d’octubre estarà a exposició pública a les oficines de l’Ajuntament (C/ Major, 93) el cens provisional d’electors per a les eleccions agràries que tindran lloc en els mesos vinents.

Durant aquest període els interessats poden presentar a l’Ajuntament les al·legacions sobre inclusió, exclusió o modificació de dades en el cens que considerin oportunes. Si s’escau, des de l’Ajuntament se us facilitarà un model imprès per fer les al·legacions.

Els electors de Masquefa hauran de votar en el col·legi electoral que s’habilitarà a Piera.