La mesura afecta, exclusivament, als veïns d’aquelles zones d’El Maset on ja s’ha executat l’urbanització i arranjament de vials.

L’Ajuntament de Masquefa ha ampliat fins al 30 d’octubre de 2019 el termini màxim que tenen els veïns d’El Maset per a poder realitzar als seus domicilis les obres necessàries per a connectar-se a la nova xarxa de sanejament que el consistori està habilitant a la urbanització.

Amb aquesta mesura l’Ajuntament pretén donar resposta a l’endarreriment -aliè a la voluntat del consistori- per part de l’empresa pública de missatgeria Correus en l’enviament de les cartes informatives a diferents veïns afectats; i garantir, al mateix temps, que tots els residents d’El Maset que han d’executar aquests treballs als seus habitatges disposin del màxim temps possible i de totes les garanties per a realitzar-los.

En aquest sentit, el consistori demana disculpes per les molèsties que aquest endarreriment hagi pogut ocasionar i ja ha emprès les mesures pertinents per a solucionar la problemàtica.

Finalment, l’Ajuntament recorda que l’execució dels treballs de connexió a la nova xarxa de clavegueram només impliquen aquells domicilis ubicats en aquelles zones d’El Maset on ja s’han realitzat els treballs d’arranjament de vials i d’habilitació d’una nova xarxa de sanejament en el marc del projecte d’urbanització d’El Maset.