T’agrada la fotografia? Doncs encara ets a temps de sortir al carrer amb la càmera i fer les teves instantànies per presentar-les al Concurs de Fotografia Vila de Masquefa que organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. El termini per presentar-hi els treballs és del 13 al 23 d’octubre.

En aquesta edició el concurs té com a temàtica la pràctica de l’esport a Masquefa i torna a estar obert a tots els afeccionats a la fotografia. La inscripció és gratuïta. Cada autor pot presentar fins a tres fotografies i és condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2015 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’accepten ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.

Per participar en el concurs, cal que omplis i lliuris l’imprès que trobaràs a la web www.masquefa.cat o a recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93). Junt amb l’imprès s’hi han d’adjuntar les fotografies, que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent. Recorda que el format de les fotografies ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la grandària màxima de 20 x 30. Les fotografies i l’imprès s’han de fer arribar a la recepció de l’Ajuntament a mà, en un CD, o bé enviar-les per correu electrònic a amillfi@diba.cat.

Tres premis
Entre tots els treballs que es presentin al concurs el jurat elegirà 13 fotografies que serviran per a il·lustrar el calendari del 2016 que editarà l’Ajuntament, amb una fotografia per a la portada i les altres dotze distribuïdes en els diferents mesos de l’any. El concurs està dotat amb tres premis: un primer premi de 200 euros, un segon de 100, i un tercer de 50. Totes les fotografies que es presentin al concurs romandran exposades durant les festes de Nadal i Reis.

Bases del concurs

● PARTICIPANTS: el concurs és obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia que s’hi vulguin presentar. La inscripció és gratuïta.

● TEMA: les fotografies han de ser exclusivament sobre l’esport a Masquefa. S’ha de tenir en compte que no es pot identificar la pròpia imatge de les persones (dret d’imatge). No es publicarà ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

● TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES: del 13 al 23 d’octubre de 2015. No s’admetran fotografies passat aquest termini.

● VEREDICTE: es portarà a terme durant el mes de novembre de 2015. Es farà difusió del dia, lloc i hora on es realitzarà el veredicte dels guanyadors.

● EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: les fotografies seran exposades durant les festes de Nadal i Reis. Es farà difusió dels dies i lloc on es realitzarà l’exposició.

● FORMAT: el format de les fotografies ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la grandària màxima de 20 x 30.

● OBRES: cada autor podrà presentar fins a 3 fotografies i és condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2015 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.

● INSCRIPCIÓ I IDENTIFICACIÓ: cal omplir i lliurar un imprès que es troba a la web www.masquefa.cat o a recepció de l’Ajuntament. Junt amb l’imprès s’hi ha d’adjuntar les fotografies que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent.

● TRAMESA: l’imprès i les fotografies es poden fer arribar, o bé a mà en un CD a recepció de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93 08783 Masquefa), o bé, per correu electrònic a l’adreça amillfi@diba.cat . Les fotografies enviades per email rebran una justificació de rebuda.

● PREMIS: el concurs està dotat amb un primer premi de 200 euros, un segon premi de 100 euros, i un tercer premi de 50 euros. De totes les fotografies presentades se n’escolliran 13 que apareixeran en el calendari del 2016.

● JURAT: junt amb la informació del veredicte es faran públics els membres del jurat.

● NOTES: totes les fotografies presentades a concurs, premiades o no, restaran en propietat de l’Ajuntament de Masquefa i els autors no en podran demanar cap dret. Formaran part d’un arxiu fotogràfic del qual hom podrà fer l’ús i la difusió que es consideri adient sempre, però, fent esment del nom de l’autor.

La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització i el jurat.

Per a més informació pots trucar al telèfon 93 7725030 (Cultura).