L’Ajuntament de Masquefa va celebrar, el dijous 30 de juliol, el primer Ple municipal ordinari d’aquest nou mandat 2015-2019.

En la sessió es va aprovar la dedicació i la retribució de l’alcalde. Xavier Boquete tindrà una dedicació parcial a l’Ajuntament del 90% de la jornada, amb una retribució econòmica de 40.500 euros bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, que es correspon al 90% del sou que la llei estableix, com a màxim, per als alcaldes dels municipis de menys de 10.000 habitants (45.000 euros bruts anuals).També es dóna d’alta al règim general de la Seguretat Social.

Fins ara l’alcalde cobrava per assistències als òrgans col·legiats. L’any 2014, per exemple, la retribució per assistències va ser de 36.300 euros bruts anuals. El punt es va aprovar amb 7 vots a favor: els 6 del govern de Convergència i Unió i el del representant del Partit Popular. La resta de grups municipals (Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Masquefa Regeneració-Esquerra Republicana-Acord Municipal, i Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu) van votar-hi en contra.

Representants a l’AMI i a la Mancomunitat de La Beguda
També es va donar llum verda al nomenament dels representants de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència, que seran l’alcalde, Xavier Boquete (CiU), i el regidor Xavier Pérez (MR-ERC-AM) com a substitut, així com dels representants a l’Assemblea General de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta: Xavier Boquete i Elena Fernández, de CiU, i Oriol Satorre, de MR-ERC-AM.

El primer punt va prosperar amb 9 vots a favor (els 6 de CiU, els 2 de MR-ERC-AM i el de la CUP-PA), mentre que els 3 regidors del PSC-CP es van abstenir, i el del PP va votar-hi en contra. El segon punt va obtenir 9 vots a favor (CiU, MR-ERC-AM i PP). PSC-CP i CUP-PA van manifestar-s’hi desfavorablement.

Conveni per l’Aula de Música
D’altra banda, el Ple va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Musical l’Alzinar-Cal Tenas per a l’activitat de l’Aula de Música el proper curs 2015-2016. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament cedeix a aquesta entitat sense ànim de lucre l’ús de l’edifici de la Torre de Cal Tenas –que des de l’any passat acull les instal·lacions de l’Aula de Música- a més del mobiliari i els instruments. També aporta una subvenció de 48.240 euros per al pagament de les despeses de funcionament de l’Aula.

De la seva banda, l’associació es fa càrrec de la gestió de l’activitat i aporta l’equip de professors, a més de comprometre’s a participar en actes que s’organitzin a la vila per promoure i fomentar l’activitat musical. L’acord va obtenir els suports de CiU, PSC-CP, CUP i PP, i l’abstenció de MR-ERC-AM.

Padró d’habitants i festes locals
A més, es va aprovar, per unanimitat, la xifra del padró municipal a 1 de gener de 2015 (que és de 8.336 habitants, 70 menys que el 2014) i també les festes locals per a l’any 2016, que seran el dijous 21 i el divendres 22 de juliol (diada de Santa Magdalena, patrona de Masquefa), coincidint amb la Festa Major.

Pròrroga del contracte del Centre de Dia i neteges extraordinàries a les escoles
També es va aprovar, per unanimitat, la pròrroga per un any del contracte de concessió de la gestió del servei públic del Centre de Dia al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès i la revisió a la baixa del preu del contracte, que queda en 7.956,02 euros mensuals una vegada aplicada la reducció de l’IPC estatal.

Així mateix, es va donar llum verda a la contractació de serveis de neteja extraordinària de vidres i cortines dels centres escolars de Masquefa, per import de 7.273,33 euros, abans de l’inici del proper curs escolar, punt que va prosperar amb els 10 vots a favor de CiU, MR-ERC-AM, CUP-PA i PP, i les 3 abstencions del PSC-CP.

Bonificacions fiscals per la instal·lació d’un mòdul a l’institut
Els grups municipals també van acordar, per unanimitat, estimar la petició feta per la Generalitat perquè se li apliqui la màxima bonificació en l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i en la taxa per llicència urbanística, per la instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’institut de Masquefa, en tractar-se d’una obra d’interés públic.

Candidatura als Premis Reina Letizia d’Accessibilitat Universal
En un altre punt de l’ordre del dia, es va ratificar –amb els vots a favor de CiU, PSC-CP i PP, i els contraris de MR-ERC-AM i CUP-PA- un acord de la Junta de Govern Local perquè l’Ajuntament presenti la seva candidatura als Premis Reina Letizia d’Accessibilitat Universal 2015 per les diverses accions que duu a terme en aquest àmbit.

Informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
També es va assabentar al Ple de l’informe elaborat per Intervenció de l’Ajuntament i enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per al primer trimestre de 2015. L’Ajuntament compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el nivell d’endeutament i el termini mitjà de pagament a proveïdors.

Moció de suport als treballadors del cas Expert
Finalment, el Ple va debatre una moció, presentada per la CUP, que sol·licita l’arxivament de la causa del cas Expert i se solidaritza amb els quatre treballadors d’aquesta empresa i els dos assessors sindicals que encara avui estan encausats per uns fets que es remunten al 2004, durant l’ERO pel tancament de l’empresa. Onze anys després, els treballadors encara estan pendents d’un judici que pot acabar amb penes que arriben als 4 anys de presó i multes de fins a 3.000 euros. La moció es va aprovar amb els 6 vots a favor de PSC-CP, MR-ERC-AM i CUP-PA, les 6 abstencions de CiU, i el vot contrari del PP.