Des de l’abril de 2013 l’Ajuntament ofereix als vilatans un servei d’assessorament en deutes de l’habitatge i d’intermediació davant de les entitats financeres. Es tracta d’un servei gratuït i confidencial, que poden utilitzar les persones i famílies que tinguin dificultats per fer front al pagament de les quotes hipotecàries o del lloguer, per tal d’arribar a solucions i prevenir desnonaments.

Un advocat especialitzat els ofereix suport jurídic, proporcionant-los informació sobre els seus drets i intercedint davant les entitats bancàries i les administracions. Es cerquen solucions diferents segons les especifitats de cada cas. Entre altres tasques, aquest servei ofereix informació als usuaris sobre els préstecs que tenen contractats, i també suport per negociar amb les entitats financeres la modificació de les clàusules túnel de la hipoteca, l’ampliació dels terminis de devolució del préstec, o quites del deute bancari. A més, dóna suport per a obtenir habitatges en règim de protecció oficial davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La gran majoria dels casos que s’han atès s’han acabat resolent de forma satisfactòria, evitant cap desnonament.

Per fer ús del servei només cal demanar cita prèvia al departament de Serveis Territorials de l’Ajuntament (93 772 50 30).