Tindrà lloc el dissabte 17 de juny, a les 12 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Aquest dissabte 17 de juny se celebrarà la sessió constitutiva de la nova corporació municipal. La sessió tindrà lloc a partir de les 12 h a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:

  • Constitució de la Mesa d’Edat.
  • Acreditació de regidors/es electes davant la Mesa d’Edat.
  • Jurament o promesa dels càrrecs de regidors/es.
  • Declaració de constitució de la corporació.
  • Elecció de l’alcalde.