Ja ha començat el termini per poder presentar-se al Concurs de Fotografia Vila de Masquefa que organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. La data de finalització per presentar-hi els treballs acabarà divendres 23 d’octubre.

Bases del concurs

● PARTICIPANTS: el concurs és obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia que s’hi vulguin presentar. La inscripció és gratuïta.
● TEMA: les fotografies han de ser exclusivament sobre l’esport a Masquefa. S’ha de tenir en compte que no es pot identificar la pròpia imatge de les persones (dret d’imatge). No es publicarà ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.
● TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES: del 13 al 23 d’octubre de 2015. No s’admetran fotografies passat aquest termini.
● VEREDICTE: es portarà a terme durant el mes de novembre de 2015. Es farà difusió del dia, lloc i hora on es realitzarà el veredicte dels guanyadors.
● EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: les fotografies seran exposades durant les festes de Nadal i Reis. Es farà difusió dels dies i lloc on es realitzarà l’exposició.
●FORMAT: el format de les fotografies ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la grandària màxima de 20 x 30.
● OBRES: cada autor podrà presentar fins a 3 fotografies i és condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2015 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.
● INSCRIPCIÓ I IDENTIFICACIÓ: cal omplir i lliurar un imprès que es troba a la web www.masquefa.cat o a recepció de l’Ajuntament. Junt amb l’imprès s’hi ha d’adjuntar les fotografies que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent.
●TRAMESA: l’imprès i les fotografies es poden fer arribar, o bé a mà en un CD a recepció de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93 08783 Masquefa), o bé, per correu electrònic a l’adreça amillfi@diba.cat . Les fotografies enviades per email rebran una justificació de rebuda.
● PREMIS: el concurs està dotat amb un primer premi de 200 euros, un segon premi de 100 euros, i un tercer premi de 50 euros. De totes les fotografies presentades se n’escolliran 13 que apareixeran en el calendari del 2016.
● JURAT: junt amb la informació del veredicte es faran públics els membres del jurat.
●NOTES: totes les fotografies presentades a concurs, premiades o no, restaran en propietat de l’Ajuntament de Masquefa i els autors no en podran demanar cap dret. Formaran part d’un arxiu fotogràfic del qual hom podrà fer l’ús i la difusió que es consideri adient sempre, però, fent esment del nom de l’autor.
La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització i el jurat.

Per a més informació pots trucar al telèfon 93 7725030 (Cultura).

Tres premis

Entre tots els treballs que es presentin al concurs el jurat elegirà 13 fotografies que serviran per a il·lustrar el calendari del 2016 que editarà l’Ajuntament, amb una fotografia per a la portada i les altres dotze distribuïdes en els diferents mesos de l’any.

El concurs està dotat amb tres premis: un primer premi de 200 euros, un segon de 100, i un tercer de 50. Totes les fotografies que es presentin al concurs estaran exposades durant les festes de Nadal i Reis.