Les persones emprenedores  interessades en llogar un dels despatxos d’ús exclusiu del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) hauran de presentar la següent documentació a la recepció de la Torre dels Lleons (c/ Crehueta, 33) del 24 de febrer al 10 de març, ambdós inclosos. Cal que aportin la següent documentació.
 
·         Fotocòpia del DNI compulsada de les persones sol·licitants del despatx
·         Instància
·         Formulari de sol·licitud
·         Pla d’empresa
 
Una vegada tancat el termini de presentació de documentació, es publicarà en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament de Masquefa i la Torre dels Lleons i a la plana web municipal,  el llistat de persones emprenedores admeses i excloses en el procés d’adjudicació de despatxos d’ús exclusiu del Viver d’Empreses Masquef@ctiva del Centre Tecnològic Comunitari (CTC). (Data de publicació en els taulells d’anuncis i plana web: 12 de març).
 
Un cop publicat el llistat d’ admesos i exclosos anteriorment esmentat, una comissió formada per la Insertora Laboral, la tècnica de TIC, la tècnica d’Empreses, el regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, el regidor de TIC, un representant polític de cada partit i qualsevol altre membre que la comissió cregui oportú incloure degut a les característiques de les empreses; es reunirà per deliberar i estudiar quines de les persones emprenedores interessades són finalment les que s’ubicaran i ocuparan els despatxos d’ús exclusiu del Viver.
 
El dia 18 de març es publicarà, als taulells d’anuncis de l’Ajuntament de Masquefa i la Torre dels Lleons i a la plana Web municipal el llistat definitiu de l’adjudicació de despatxos d’ús exclusiu del Viver d’Empreses Masquef@ctiva.
 
El cost mensual dels despatxos d’ús exclusiu del viver serà de 260€ mensuals més IVA. Consulteu el reglament regulador per informar-vos dels serveis que s’inclouen.
Per a més informació podeu trucar al 93 772 58 23 i preguntar per la tècnica d’Empresa Sílvia Mas o enviar un correu a masvsl@diba.cat.

Documentació:

 Estructura del pla d’empresa

 Formulari de sol·licitud

 Ordenança Fiscal

 Reglament Regulador del Viver