El tràmit es pot fer online o presencialment.

Fins al 2 de maig les persones que vulguin votar per correu a les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel diumenge 12 de maig de 2024, han d’enviar la sol·licitud de vot a l’Oficina del Cens Electoral.

L’electorat resident a Catalunya pot sol·licitar el vot per correu de les següents maneres:

a) Per internet, amb certificat electrònic, com és l’idCAT Certificat emès per l’AOC, en aquesta pàgina. L’idCAT Certificat es pot sol·licitar a www.idcat.cat.

b) Personalment davant qualsevol oficina del Servei de Correus d’Espanya. L’interessat ha de mostrar al funcionari de Correus el seu Document Nacional d’Identitat o passaport perquè comprovi que coincideix la signatura. No s’admetrà fotocòpia del DNI.

Electorat que es troba temporalment a l’estranger

Les persones que es troben temporalment a lestranger i els terminis no els permeten votar presencialment o per correu des de lEstat espanyol o bé prefereixen votar des de lestranger ho han de sol·licitar prèviament.

Per exercir el dret de vot, han d’estar inscrites en el Registre de matrícula consular com a no residents. Aquesta inscripció s’ha de fer presencialment en les oficines o en les seccions consulars de les ambaixades. Es pot fer en el mateix moment en què se sol·licita el vot.

En cas d’haver-ho sol·licitat, el 16 i el 22 d’abril els arribarà un correu certificat de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral amb la documentació necessària per a emetre el vot. Un cop rebuda la documentació, s’ha d’enviar el seu vot a la mesa electoral per correu certificat abans del 8 de maig. 

 

Electoral que viu permanentment a l’estranger

Les persones que resideixen permanentment a lestranger i consten en el Cens de residents absents a lestranger (CERA) poden votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig.

Rebran al seu domicili, del 6 al 12 d’abril, dos certificats d’inscripció al cens electoral, un sobre de votació, un sobre amb l’adreça de l’oficina consular. A més, del 17 al 21 d’abril, rebrà les paperetes oficials de les candidatures proclamades. En cas que hi hagi impugnació de candidats, ho rebran el 27 d’abril.