EDUCACIÓ:
– Subvenció per desenvolupar programes de la petita infància, el Pla de formació permanent i el Pla de Transició escola-treball. Atorgada per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, a l’any 2005, amb un import de 8.697€. 
– Subvenció pel funcionament l’Escola Bressol Municipal. Atorgada per la Generalitat de Catalunya, pel curs 2004-2005, amb un import de 103.400€.
– Subvenció pel funcionament l’Escola Bressol Municipal. Atorgada pel Ministeri, pel l’any 2004, amb un import de 1.342€.
– Subvenció per la creació de l’Escola Bressol Municipal. Atorgada pel Ministeri, amb un import de 30.000€.

NOVES TECNOLOGIES:
– Subvenció per impartir cursos de formació. Atorgada per la Generalitat de Catalunya (DURSI), pel curs 2004-2005, amb un import de 8.500€.
– Subvenció per impartir cursos de formació. Atorgada per la Diputació de Barcelona (Comissionat per la Societat del Coneixement), per l’any 2005, amb un import de 7.175€.
– Subvenció per desenvolupar projectes en Noves Tecnologies. Atorgada per de la Diputació de Barcelona (Promoció Econòmica), per l’any 2005, amb un import de 12.000€.

PARTICIPACIÓ:
– Subvenció per desenvolupar el procés de participació per elaborar el Reglament i el Pla de Participació Ciutadana. Atorgada per la Diputació de Barcelona (Flor de Maig), per l’any 2005, amb un import de 4.800€.
– Subvenció per desenvolupar el procés de participació per elaborar el Reglament i el Pla de Participació Ciutadana. Atorgada per la Generalitat de Catalunya, per l’any 2005, amb un import de 3.000€.
– Suport tècnic de la Diputació de Barcelona (diversitat i ciutadania) per elaborar la guia i el Pla de Recepció i Acollida.