El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a aquest any 2014, la qual s’adreça a titulars d’empreses subjectes a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.

Les intervencions s’han de fer en llocs d’alta sensibilitat envers la contaminació lluminosa i han d’instal·lar llums eficients i respectuosos amb el medi ambient.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 14 de juny.

Les actuacions s’han de fer en el territori d’un punt de referència i la seva àrea d’influència, en zones de protecció màxima (E1), o en zones de protecció alta (E2), a una distància màxima de 2 km de zones E1.

A més, han d’incloure alguna de les accions següents:

● Substitució de làmpades d’incandescència, vapor de mercuri d’alta i/o baixa pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió i/o baixa pressió o per làmpades tipus LED ambre.

●Substitució de pàmpols d’un llum que emeten un flux d’hemisferi superior instal·lat superior a l’1% per d’altres que emeten com a màxim l’1%.

● lnstal•lació de reguladors horaris i de flux lluminós.

Trobareu més informació sobre la convocatòria d’aquestes subvencions, així com els impressos per fer les sol·licituds a htpp://www.gencat.cat/territori.

També podeu contactar amb el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, al telèfon 93 444 50 00 o al correu electrònic spcall.tes@gencat.cat