Els veïns de Masquefa amb problemes en la recepció de la senyal de TDT als seus domicilis poden sol·licitar gratuïtament la resolució de les seves afectacions trucant al telèfon 900 833 999 o a través del web www.llega800.es.

L’Ajuntament de Masquefa informa que les operadores de telefonia han habilitat un servei per resoldre els problemes que hi puguin haver al municipi en la recepció del senyal de la TDT i minimitzar els efectes negatius d’aquest avenç tecnològic. En aquest sentit, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, mitjançant la gestora ‘llega800’, s’encarregarà de solucionar gratuïtament qualsevol afectació en la recepció de la TDT motivada per les emissions de la tecnologia 4G.

Per tot això, els veïns de Masquefa poden demanar, sense cap cost, que un tècnic de la gestora ‘llega800’ els  instal·li un filtre a l’antena trucant al telèfon 900 833 999 en horari de dilluns a dissabte de 9 h. a 22 h. Per a més informació, també podeu accedir al web www.llega800.es.

Millors prestacions de telefonia mòbil

La xarxa 4G a la banda 800MHz permet que la ciutadania gaudeixi de connexions mòbils d’alta velocitat sobre tecnologia LTE (4G), amb una millor cobertura a l’interior dels edificis i major extensió geogràfica.

El desplegament 4G s’emmarca en el que estableix el Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, amb data 1 d’abril de 2015 en què es va procedir a l’alliberament de les freqüències entre 790 i 862 MHz (canals 61 al 69 de UHF) que fins llavors es feien servir per a la recepció de la Televisió Digital Terrestre, procés també conegut com Dividend Digital. A partir de llavors, aquestes freqüències van ser assignades a les operadores de telefonia mòbil per prestar els seus serveis de telefonia mòbil 4G.