Des dia 18 de setembre al 8 d’octubre (ambdós inclosos) s’obre el termini de presentació d’instàncies per a la convocatòria de 2 places d’agent de la polica local al registre General de l’Ajuntament.

La instància la trobareu en aquesta mateixa pàgina web a l’apartat de "tràmits". La documentació a presentar les trobareu a les bases que han estat publicades al DOGC 4945 de 10 d’agost i el BOP 190 de 9 d’agost de 2007. 

Enllaços:

https://www.gencat.net/diari/4945/07219111.htm

https://bop.diba.cat/temp/08-071909999.pdf#page=43