Fins aquest divendres, 25 de març, les empreses i comerços poden inscriure’s a la cinquena edició de Les Botigues al Carrer de Masquefa, que se celebrarà el diumenge 10 d’abril.

Els comerços i empreses interessats han d’omplir i retornar la butlleta que se’ls ha fet arribar, i fer efectiu el pagament d’un quota de 26 euros per comerç a l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93), de dilluns a divendres, de 9h a 14h, i dilluns de 17h a 19h.

La butlleta d’inscripció també es pot trobar al web del CTC (www.ctc.masquefa.net) a l’apartat EVENTS, i també a la web www.jocomproamasquefa.com.

El pagament de la quota de 26 euros s’ha de fer igualment a l’Ajuntament.

La realització de Les Botigues al Carrer es condiciona a l’obtenció d’un nombre mínim de comerços participants.

Per a més informació podeu contactar amb Cristina Branera o Sílvia Mas al CTC (avinguda Catalunya, 60) o al telèfon 93 772 78 28.