Encara queden algunes places per inscriure’s al servei de reforç escolar i d’aprenentatge de tècniques d’estudi. Aquest nou servei, promogut per l’Ajuntament, s’adreça a alumnes que cursen l’ESO i a estudiants que preparen les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Concretament queden les següents places:

Per a alumnes de 1er i 2on d’ESO

4 places al Grup 2 (dilluns de 19h a 20.30h i dimecres de 17.30 a 19h).

Per a alumnes de 3er i 4rt d’ESO

5 places al Grup 2 (dimarts i dijous de 19h a 20.30h)

Per a l’alumnat que prepara la prova d’accés a CFGM

3 places (dimecres de 19h a 20.30h)

Les inscripcions es poden formalitzar a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/Crehueta, 33). Cal portar una fotografia de carnet, una fotocòpia del DNI de l’alumne i de la llibreta del banc, i omplir la butlleta d’inscripció amb les seves dades i la signatura del pare, mare o tutor legal. La butlleta està a disposició dels interessats a l’Àrea de Serveis Personals. El preu del servei és de 25 euros mensuals per als estudiants d’ESO i de 20 euros mensuals per als que es preparen per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Les classes de reforç escolar i tècniques d’aprenentatge d’estudi s’ha iniciat aquesta setmana i es duen a terme al Centre d’Esplai Giravolt (al Recinte Rogelio Rojo). Les sessions van a càrrec d’una professora, que està en contacte amb els docents de la SES de Masquefa.

Aquest nou servei de l’Ajuntament no pretén ser només una classe de repàs i de realització de deures, sinó que parteix d’una visió més àmplia i general, de treball global en l’àmbit dels aprenentatges escolars que serviran als alumnes en el futur. L’objectiu és oferir als estudiants una ajuda escolar externa professional perquè adquireixin hàbits d’estudi.