Després de les gestions fetes per l’equip de govern de Masquefa, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’empresa pública GISA, invertirà 382.337 euros al Passeig de la Via per a instal•lar-hi un nou col•lector d’aigües pluvials. Amb aquesta actuació es pretén posar el punt final a les inundacions que es produeixen ocasionalment a la via del tren en casos de grans pluges. L’actuació consistirà a instal•lar un col•lector d’1,20 metres de diàmetre. També s’urbanitzarà el Passeig de la Via, que es tornarà a asfaltar. L’Ajuntament ja hi havia posat una capa d’asfalt provisionalment. El passeig s’urbanitzarà donant prioritat als vianants.

GISA va adjudicar l’obra del nou col•lector i la urbanització del Passeig de la Via a l’empresa Xavier Alsina SA el 15 de desembre passat. L’actuació és possible gràcies a la cooperació entre l’Ajuntament i la Generalitat. El nou col•lector d’aigües pluvials del Passeig de la Via es connectarà amb el col•lector que l’Ajuntament ja va instal•lar al carrer Montserrat per evitar les inundacions en els baixos dels habitatges d’aquesta zona i completarà així l’actuació.