El gener vinent s’iniciaran els treballs, al marge dret de la carretera B-224z, per fer un itinerari de vianants que unirà el centre urbà de Masquefa amb la urbanització de Can Parellada. Aquest enllaç anirà des de la rotonda on els carrers Serralet i Joan Miró conflueixen amb la carretera, fins a Can Parellada i el polígon de La Pedrosa, on empalmarà amb l’itinerari de vianants que ja existeix entre el polígon i La Beguda Alta.

Amb aquesta actuació es garantirà la seguretat dels veïns de Can Parellada que actualment transiten pel marge de la carretera per arribar als comerços i les activitats del centre urbà, i es promourà la mobilitat a peu.

Aquest nou tram de camí de vianants tindrà una longitud de 760 metres, i en un punt on no és possible el reblert de terres, s’hi farà una passera de fusta. També s’hi instal·larà la xarxa de recollida d’aigües pluvials, les senyalitzacions, les proteccions necessàries i enllumenat públic.

Una vegada completat aquest itinerari, es podrà anar a peu des de La Beguda fins al centre urbà de Masquefa. L’actuació, que ja ha sortit a concurs, té un pressupost de 316.323,56 euros.