La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa han posat en marxa, un any més, un programa de suport i atenció domiciliària a persones i famílies que es troben, ja sigui per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d’autonomia per realitzar tots sols les tasques bàsiques del dia a dia.

D’aquesta manera, una auxiliar de la llar visita els domicilis d’aquests persones i els ajuda en el manteniment i la neteja de la llar, en la compra, en la preparació dels àpats o en la neteja de la roba, entre d’altres. En alguns casos el servei és setmanal i en d’altres quinzenal. Es tracta d’una actuació del programa de la Diputació de Barcelona Sadiba. La majoria dels usuaris d’aquests serveis són gent gran amb manca d’autonomia. El projecte estarà en marxa fins al juny vinent.