Recollir en un sol document totes les activitats extraescolars que es faran a Masquefa aquest curs 2008/09 en horari no lectiu. Aquest és l’objectiu de la Guia d’activitats per a infants de 3 a 12 anys que ha editat l’Ajuntament en col·laboració amb les AMPA.
 
A la guia s’hi pot trobar totes les activitats extraescolars que el Consistori, les AMPA i les diverses entitats organitzen per als nens i nenes masquefins per aquest nou curs. Per facilitar-ne la consulta, la guia s’estructura en diversos apartats: activitats artístiques, activitats culturals, activitats esportives i activitats en família.
 
La Guia d’activitats per a infants de 3 a 12 anys es distribuirà entre els nens i nenes de les escoles de Masquefa i La Beguda a partir del 15 de setembre. Les famílies d’infants no escolaritzats a Masquefa i La Beguda que estiguin interessades en les activitats podran passar a recollir la guia a l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33).