Ja es pot consultar a la pàgina web municipal (www.masquefa.cat) la nova Guia d’activitats per a infants de 0 a 12 anys. Editada per l’Ajuntament, amb la col·laboració de les AMPA i les associacions; la publicació recull totes les activitats extraescolars que es faran a Masquefa aquest curs 2011/2012, en horari no lectiu, organitzades pel mateix Ajuntament i per les entitats. La guia es pot consultar també a les dependències municipals.

La Guia d’activitats per a infants de 0 a 12 anys s’estructura en tres blocs diferents: activitats artístiques i culturals, activitats esportives i activitats en família, per a fer-ne més fàcil i senzilla la consulta.

La publicació unifica les diverses propostes de lleure per als infants de 0 a 12 anys que es duen a terme a Masquefa. La guia destaca aquelles activitats de lleure que es poden fer conjuntament en família.

Les activitats que els nens i nenes fan en el seu temps de lleure són de gran importància, ja que complementen la seva educació, ajuden els pares i mares a conciliar la seva vida laboral, personal i familiar, i contribueixen a la cohesió social de la vila.