Hauran de ser revisats els equips d’ús agrari i no agrari, els d’aplicació muntats en aeronaus i els instal·lats en hivernacles i altres locals tancats o a l’aire lliure.

El proper divendres 25 d’agost, Tècnics d’Inspecció d’Equips Aplicadors de Fitosanitaris (TIAF, SL), entitat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, desplaçarà una unitat mòbil a Masquefa per realitzar les inspeccions d’aquests equips. Les inspeccions s’efectuaran a l’esplanada al costat del Mercadona, al pàrquing de camions. Totes aquelles persones interessades podeu trucar al TIAF (telèfon 608 009 540) i concertar hora.

L’objectiu de la inspecció periòdica és avaluar l’estat i funcionament de l’equip per aconseguir una correcta aplicació fitosanitària en els conreus agrícoles. Caldrà que s’inspeccionin els equips mòbils d’aplicació d’ús agrari i no agrari (polvoritzadors hidràulics, hidropneumàtics, pneumàtics i centrífugs i empolsadors), equips d’aplicació muntats en aeronaus i equips instal·lats en hivernacles i altres locals tancats o a l’aire lliure. No cal, per tant, inspeccionar polvoritzadors de motxilla ni d’arrossegament manual amb dipòsit de fins a 100 litres.

Tots els equips d’aplicació de fitosanitaris censats han de ser inspeccionats almenys una vegada en una estació tècnica d’aquest tipus, exceptuant els equips nous adquirits després del 10 de desembre de 2011, que hauran de passar la revisió com a màxim cinc anys després de la seva compra. Abans de la inspecció periòdica, els equips hauran de ser registrats al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) o al Cens corresponent i caldrà dur el certificat el dia de la inspecció.